בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט פרופ' עפר גרוסקופף) אישר בקשה להגשת תביעה נגזרת בהקף של 380 מליון ש"ח בשם חברת דיסקונט השקעות  בע"מ (מקבוצת אי.די.בי) כנגד 15 דירקטורים בחברה אשר אישרו את עסקת הרכישה של עתון מעריב הכושל וכן העמדת הלוואות נוספות לעתון מקופת החברה – מהלך שהניב לחברה הפסדים בסכומים מצטברים של כ- 380 מליון ש"ח במשך שנה. השופט קיבל את טענת המבקשים שהדירקטורים נהגו ברשלנות קיצונית שכמוה כפזיזות ועצימת עיניים כאשר אישרו את העסקה. זאת לאחר שהוכח שלא הוצגה בפניהם תכנית כלכלית או תכנית עסקית כלשהי אשר תסביר את מניעי העסקה ואת האופן בו ניתן להפוך את החברה הנרכשת לרווחית כטענת מר דנקנר אשר הביא את העסקה לדירקטוריון. השופט ציין כי לא קם אף דירקטור ושאל שאלות מתבקשות או בלשון אנדרסן : שיצעק כי המלך הוא עירום. השופט דחה את טענות הנתבעים כי היה ברכישת מעריב הגיון עסקי ליצירת סינרגיה עם עסקי הקבוצה  וקבע כי לא היה בכך שום הגיון עסקי וכי קיימת גם אפשרות סבירה כי הדבר נעשה כדי לרצות את בעל השליטה. התביעה אושרה כנגזרת בהחלטה תקדימית אשר הרחיבה את גזרת האחריות של הדירקטוריון ודחתה את טענתם כי יש לכבד את הפטור והשיפוי שניתן להם על ידי החברה.

החלטת בית המשפט לאישור התביעה הנגזרת 9.8.2015
Likes(0)Dislikes(0)