בבקשה נטען, כי הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובת הגילוי הנאות כלפיהם בנוגע לדרך חישוב הריבית בהלוואות מטבע חוץ, כאשר גבה בהלוואות במטבע חוץ בתקופה מסויימת, ריבית אשר חושבה על פי 360 ימים בשנה ולא 365 ימים כפי שצוין בהסכמי ההלוואה עם אותם לווים.
על פי הסכם פשרה אליו הגענו החזיר הבנק ללקוחותיו כ- 4 מליון ₪.

תא 1957-03 - אר – און השקעות נ' הבנק הבינלאומי הראשון
Likes(0)Dislikes(0)