בית המשפט המחוזי אישר תביעה כיצוגית נגד חברה שעסקה במכרזי קניות באינטרנט. התביעה נוהלה כיצוגית וניתן פסק דין המקבל את התביעה וקובע כי יש להשיב לכל המשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו בסך של מליוני ש"ח.

החברה עירערה לבית המשפט העליון שבהחלטת רוב הפך את החלטת המחוזי וביטל את פסק הדין כאשר קבע בין היתר כי אם מדובר בהסכם לא חוקי (הסכם הימורים כביכול) לא ניתן לבצע השבה למי שהשתתף באותו משחק לא חוקי.

בקשה לדיון נוסף שהגיש התובע לבית המשפט העליון נדחתה.

פסק דין ערעור קונקטיב

Likes(0)Dislikes(0)