התביעה היצוגית נגד הבנקים בענין העמלות הסתיימה בפשרה שבה השיבו  חמשת הבנקים הגדולים 35 מליון ש"ח לחשבונות הלקוחות הזכאים.

מתוך שכר הטרחה שנפסק לנו בגין פשרה זו תרמנו 250,000 ש"ח לאגודה למלחמה בסרטן.

תרומה מוקטן

Likes(0)Dislikes(0)