מקבץ של פסקי דין מעניינים בתיקים בהם הופענו והסכמי פשרה בתביעות יצוגיות

בית המשפט העליון ביטל פסק הדין שאישר תביעה כיצוגית

פסק דין

בית המשפט המחוזי אישר תביעה כיצוגית נגד חברה שעסקה במכרזי קניות באינטרנט. התביעה נוהלה כיצוגית וניתן פסק דין המקבל את התביעה וקובע כי יש להשיב לכל המשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו בסך של מליוני ש"ח. החברה עירערה לבית המשפט העליון שבהחלטת רוב הפך את החלטת המחוזי וביטל את פסק הדין כאשר קבע בין היתר כי …
המשך קריאה

תרמנו רבע מליון ש"ח מתוך שכה"ט שקיבלנו – לאגודה למלחמה בסרטן

קבלה

 התביעה היצוגית נגד הבנקים בענין העמלות הסתיימה בפשרה שבה השיבו  חמשת הבנקים הגדולים 35 מליון ש"ח לחשבונות הלקוחות הזכאים. מתוך שכר הטרחה שנפסק לנו בגין פשרה זו תרמנו 250,000 ש"ח לאגודה למלחמה בסרטן. Likes(0)Dislikes(0)

אישור תביעה נגזרת בשם דיסקונט השקעות נגד הדירקטורים

rsz_dsc_9031ed

בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט פרופ' עפר גרוסקופף) אישר בקשה להגשת תביעה נגזרת בהקף של 380 מליון ש"ח בשם חברת דיסקונט השקעות  בע"מ (מקבוצת אי.די.בי) כנגד 15 דירקטורים בחברה אשר אישרו את עסקת הרכישה של עתון מעריב הכושל וכן העמדת הלוואות נוספות לעתון מקופת החברה – מהלך שהניב לחברה הפסדים בסכומים מצטברים של כ- …
המשך קריאה

לימור פופיק נ' חברות הגז

pupik-gaz

התביעה הוגשה בעקבות כתב אישום שהוגש כנגד חברות הגז ומנהליהן לפיו בין השנים 1994-2003 התקיימו הסדרים כובלים בין חברות הגז לבין עצמן ובין חברות הגז לבין סוכנויות גז מקומיות. עוד נטען, כי חברות הגז הסכימו ביניהן להימנע מתחרות על אספקת הגז ללקוחות קיימים וכן הסכימו לחלק ביניהן על פי מפתח מוסכם את הספקת הגז ללקוחות …
המשך קריאה

עינב קפלן ואח' נ' בנק לאומי, בנק דיסקונט ובנק הפועלים (תביעת העמלות)

kaplan-amlot

התביעה הוגשה בעקבות חקירה שניהל הממונה על הגבלים עסקיים נגד הבנקים בחשד לתיאום מחירי העמלות הבנקאיות השונות. בתביעה נטען כי התנהלות זו של הבנקים מהווה הפרה של מספר הוראות חוק ובעיקר של חוק ההגבלים העסקיים וחוק הגנת הצרכן. לאחר מספר שנים של התדיינויות ולאחר פשרה בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין הבנקים, הוגשה לבית המשפט …
המשך קריאה

אבי הירשזון – משרד התחבורה

hirshzon-tachbura

הבקשה הוגשה בשם סוחרי רכב אשר רכשו כלי רכב לצורך מסחר, הפקידו את רישיונם במשרד הרישוי לתקופה העולה על חודש ימים, אך לא זכו להחזר יחסי של אגרת הרישוי השנתית בעבור התקופה הפטורה, כקבוע בתקנות התעבורה. ביום 8.7.2012 הגיש משרד התחבורה "הודעת חדילה" במסגרתה הודה כי: "אכן סכומים נכבדים שדינם להיות מוחזרים בעבור תקופת ההפקדה …
המשך קריאה

אר – און השקעות נ' הבנק הבינלאומי הראשון

aron

בבקשה נטען, כי הבנק חייב ביתר את הלקוחות שנטלו הלוואות מט"ח על בסיס ריבית "ליבור". חיוב היתר נעשה מאחר והבנק עיגל כלפי מעלה את שער הליבור ל- 1/8 האחוז הקרובה מבלי ליידע את הלקוחות על כך. התובע ביקש לחייב את הבנק להשיב ללקוחותיו את סכומי ריבית היתר שגבה מהם. לאחר הגשת התביעה ושמיעת העדים ובטרם …
המשך קריאה

אר – און השקעות נ' הבנק הבינלאומי הראשון (הלוואות במט"ח)

aron-matah

בבקשה נטען, כי הבנק הטעה את לקוחותיו והפר את חובת הגילוי הנאות כלפיהם בנוגע לדרך חישוב הריבית בהלוואות מטבע חוץ, כאשר גבה בהלוואות במטבע חוץ בתקופה מסויימת, ריבית אשר חושבה על פי 360 ימים בשנה ולא 365 ימים כפי שצוין בהסכמי ההלוואה עם אותם לווים. על פי הסכם פשרה אליו הגענו החזיר הבנק ללקוחותיו כ- …
המשך קריאה

שרה ישראלי – מכבי

sara-maccabi

בתביעה נטען, כי קופת חולים מכבי גבתה מהתובעת דמי השתתפות עצמית בסכומים גבוהים יותר מהקבוע בחוק, בגין רכישת תרופות בבתי המרקחת של מכבי. הטענה היתה, כי שעה שחבר קופה מבקש לרכוש תרופות בכמות השונה מזו המסופקת באריזה סטנדרטית (בהתאם למרשם) הוא משלם דמי השתתפות על אריזה שלמה ומלאה גם אם מסופקת לו כמות קטנה יותר. …
המשך קריאה