תביעות נגזרות

discount1

18 אוג: אישור תביעה נגזרת בשם דיסקונט השקעות נגד הדירקטורים

בית המשפט המחוזי מרכז (כב’ השופט פרופ’ עפר גרוסקופף) אישר בקשה להגשת תביעה נגזרת בהקף של 380 מליון ש”ח בשם חברת דיסקונט השקעות בע”מ (מקבוצת אי.די.בי) כנגד 15 דירקטורים בחברה אשר אישרו את עסקת הרכישה של עתון מעריב הכושל וכן העמדת הלוואות נוספות לעתון מקופת החברה – מהלך שהניב לחברה הפסדים בסכומים מצטברים של כ- 380 מליון ש”ח במשך שנה. השופט קיבל את טענת המבקשים שהדירקטורים נהגו ברשלנות קיצונית שכמוה כפזיזות ועצימת עיניים כאשר אישרו את העסקה.