שדרות רוטשילד 22 תל אביב, 6688218
972-3-7549998

תרמנו רבע מליון ש”ח מתוך שכה”ט שקיבלנו – לאגודה למלחמה בסרטן

התביעה היצוגית נגד הבנקים בענין העמלות הסתיימה בפשרה שבה השיבו חמשת הבנקים הגדולים 35 מליון ש”ח לחשבונות הלקוחות הזכאים. מתוך שכר הטרחה שנפסק לנו בגין פשרה זו תרמנו 250,000 ש”ח לאגודה למלחמה בסרטן.

התקשרו אלינו
03-7549999

תבעיות נוספות