שדרות רוטשילד 22 תל אביב, 6688218
972-3-7549998

אבי הירשזון – משרד התחבורה

הבקשה הוגשה בשם סוחרי רכב אשר רכשו כלי רכב לצורך מסחר, הפקידו את רישיונם במשרד הרישוי לתקופה העולה על חודש ימים, אך לא זכו להחזר יחסי של אגרת הרישוי השנתית בעבור התקופה הפטורה, כקבוע בתקנות התעבורה.

ביום 8.7.2012 הגיש משרד התחבורה “הודעת חדילה” במסגרתה הודה כי: “אכן סכומים נכבדים שדינם להיות מוחזרים בעבור תקופת ההפקדה אינם מוחזרים בפועל”.

יחד עם זאת טען משרד התחבורה, כי על פי לשון התקנה יש לזכות את הגורם ששילם בפועל את האגרה למשרדי הרישוי כלומר – מי שמכר את הרכב לסוחר.

בפועל בעקבות הגשת הבקשה, התחייב משרד התחבורה לערוך בדיקה ולהשיב לכל מי שהפקיד את רישיון הרכב שלו במשרד התחבורה – במהלך 24 החודשים אשר קדמו להגשת התביעה – לתקופה שמעל חודש ימים את סכום האגרה היחסי.
בסופו של יום מדובר היה בהחזר של מיליוני שקלים לחברי הקבוצה.

התקשרו אלינו
03-7549999

תבעיות נוספות