שדרות רוטשילד 22 תל אביב, 6688218
972-3-7549998

עינב קפלן ואח’ נגד בנק לאומי, בנק דיסקונט ובנק הפועלים – תביעת העמלות

התביעה הוגשה בעקבות חקירה שניהל הממונה על הגבלים עסקיים נגד הבנקים בחשד לתיאום מחירי העמלות הבנקאיות השונות.

בתביעה נטען כי התנהלות זו של הבנקים מהווה הפרה של מספר הוראות חוק ובעיקר של חוק ההגבלים העסקיים וחוק הגנת הצרכן.

לאחר מספר שנים של התדיינויות ולאחר פשרה בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין הבנקים, הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה לפיו הבנקים התחייבו להשיב  ללקוחותיהם סך כולל של 35 מיליון ₪ אשר יתחלק באופן פרופורציונאלי בין כל מי שהיה בעל חשבון בבנק בתקופה שבין 1.1.1990 לבין 30.6.2008.

בשלב זה הורה בית המשפט הנכבד על פרסום מודעה בעיתון בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה וכן על משלוח הבקשה ליועץ המשפטי לממשלה, המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים לצורך קבלת עמדתם.

לאחר קבלת עמדת הגורמים כאמור לעיל וככל שלא יתקבלו התנגדויות מקרב חברי הקבוצה, יוכל בית המשפט לבחון את אישור הסכם הפשרה או לחילופין למנות בודק חיצוני לצורך בחינת הסכם הפשרה.

לאחר אישורו הסופי של בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה יחל היישום בפועל של הסכם הפשרה.

לצפייה ב-
פסק דין בפורמט PDF
התקשרו אלינו
03-7549999

תבעיות נוספות